Allt om yrket arkitekt

Annons:
En person som arbetar som arkitekt planerar och gestaltar byggnader, stadsmiljöer, inom och utomhusmiljöer. Det finns olika typer av arkitekter vilket innebär att det finns olika akademiska examen. För att få kalla dig arkitekt inom någon av de olika inriktningarna så måste du ha en akademisk examen inom antingen arkitektur, landskapsarkitektur, inredningsarkitektur eller planarkitektur. En arkitekt som som ritar och planerar byggnader måste ta hänsyn både konstnärligt och funktionellt till både miljö och byggnad.
Annons:

Låt en arkitekt rita ditt hus

Många drömmer om det perfekta boendet och drömhuset. Med hjälp av en arkitekt kan du planera och gestalta ditt drömboende. Kanske har du hittat en tomt där du planerar att uppföra ditt nya boende, genom att då ta hjälp av en erfaren och kunnig arkitekt kan du bygga ett både väldesignat och energismart hus efter den senaste tekniken och kunskapen i branschen för moderna husbyggen.
Annons:

Arkitekturens historia

Arkitektyrket har funnit i Sverige sedan 1600-talet och då handlade det främst om slott och herrgårdar som byggdes. Det var först på 1600- talet som arkitekt blev en egen yrkeskategori. Arkitekterna var vanligtvis inte heller svenska utan kom från utlandet. För mer vanliga människor som inte bodde i slott eller liknande så fick man själv bygga och rita sitt eget hus. Ofta gick yrkestiteln vidare i familjer då man använde sig utav mästare-gesäll och lärlingssystemet.

Utbilda sig till arkitekt

En arkitektutbildning är ca 5 år lång med en kandidatutbildning på 180 poäng samt en masterutbildning på 120 poäng. Du kan bland annat läsa till arkitekt på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. I utbildningen ingår kurser där man lär sig planera, gestalta och bevara byggnader och miljöer.

Vanliga tjänster hos en arkitekt

Hos en arkitekt kan du få hjälp mer mer än att bara arkitektrådgivning. Nedan är en lista på andra vanliga tjänster hos en arkitekt:

  • Husskisser
  • Rita en 3D-visualisering av hus
  • Tillstånd att bygga med byggnadslov
  • Byggupphandling
  • Kontrollansvarig
  • Certifierad sakkunnig tillgänglighet
  • Arkitektrådgivning


Svenska arkitekter

I Sverige har arkitektyrket en lång gedigen historia men från början var det mest rika och välbeställda som kunde anlita en arkitekt att planera och rita deras hus. Idag är det vanligare än någonsin att man väljer att tillsammans med en arkitekt rita sitt drömboende eller anlägga en vacker trädgård eller inomhusmiljö. Arkitektyrket är i Sverige idag ett eftertraktat yrke och många söker in på utbildningarna varje år.

Kombinationen av konstnärlighet och funktionalism lockar många och från början fanns där även uppdelning mellan dessa två inom arkitektyrket. Det kan vi se en kvarleva kvar ifrån då utbildningen idag fortfarande finns både på Kungliga Konsthögskolan och på Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm.

Skillnad på arkitekt och byggnadsingenjör

Begreppen arkitekt och byggnadsingenjör kan ibland vara svåra att förstå skillnaden mellan. En byggnadsingenjör fokuserar mer på matte och fysik i sin utbildning och använder sig av beräkningar i planering av en byggnad. En arkitekt har en mer konstnärlig inriktning på sin utbildning och arbetar även med ett konstnärligt och funktionellt perspektiv i planering av byggnader.
Annons:

Arkitekter i Sverige

Nedan följer utvalda städer och orter där du kan hitta arkitekter och arkitektbyråer i Sverige.